Verksamhet

Verksamhet  Fågelholk_Kreativitet

Vår miljö är öppen, innehållsrik och inbjudande. Vår verksamhet främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.  Vi arbetar aktivt med att ta tillvara på och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Vi arbetar aktivt med målen enligt förskolans läroplan (Lpfö 18). Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i sin vardag genom att vara lyhörda för vad barnen är intresserade av och att de har möjlighet att påverka sin vardag. Verksamheten präglas av respekt och hänsyn till varandra. Montessoripedagogiken genomsyrar vårt arbets- och förhållningssätt gentemot barnen.

De äldre barnen åker ofta till parker utanför Gamla Stan, exempelvis Humlan, Galärparken, Björkhagen, Djurgården eller Blecktornsparken. Alla barnen tränar från tidig ålder på att bli trygga och säkra i olika trafikmiljöer. För de äldre barnen erbjuder vi en heldagsutflykt och besöker naturområden, museer och lekparker. Då vi inte har en gård som tillhör förskolan promenerar vi också över kullerstenarna till de två närliggande parkerna i Gamla Stan. Minst en gång i veckan dramatiserar vi olika sagor där barnen deltar aktivt. Likaså har vi rörelse/rytmik och gymnastik minst en gång i veckan.

Något om grundtonen på Den Lille Prinsen

  • Vi vuxna är barnens förebilder, de imiterar oss, både medvetet och omedvetet.
  • Vi plockar fram och vi ställer tillbaka efter oss.
  • Vi förklarar varför.
  • Vi hjälper varandra och uppmuntrar att säga varsågod och tack.
  • Vi ser måltiderna som samtalstillfällen med mat, glädje och trivsel.
  • Vi visar respekt för allt och alla.
  • Vi samtalar med ögonkontakt.
  • Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och visa varandra.
  • Vi försöker förstå och förklara hur det känns.

Comments are closed.