Organisation

konståtervinning

Förskolan har 30 platser och består av två avdelningar beläget i skilda men närliggande lokaler, en yngre avdelning för barn mellan 1 och 3 år och en äldre avdelning för barn mellan 3 och 6 år. Vi har tre pedagoger på varje avdelning.

Förskolan lyder under de krav som skolverket ställer på barnomsorg och drivs i form av en ekonomisk förening. Förskolans administration sköts av en styrelse tillsammans med personalen, där styrelsen består av föräldrar i föreningen, vilka sammanträder några gånger per termin.

Det pedagogiska ansvaret samt alla beslut som rör den dagliga verksamheten tillfaller personalen, med huvudansvar på förskolans rektor.

Comments are closed.