Klagomål

Klagomål

  1. a) Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger muntligen eller via meddelande. (Rosen miniprinsen@live.se, telefonnummer 076-244 84 08, Räven denlilleprinsen@hotmail.se, telefonnummer 076-245 43 47).
  2. b) Kontakta rektorn (info@denlilleprinsen.se, 0739 85 77 66) eller styrelsen (styrelsendenlilleprinsen@gmail.com) och beskriv din synpunkt eller ditt klagomål.
  3. c) Om du inte vill kontakta något val under punkt a) eller b) kan du också kontakta ordförande direkt (Louise Laster, lollan.laster@gmail.com). Det är viktigt att du är tydlig med att du gör ett ”klagomål” så att det behandlas enligt rutinerna för klagomålshantering och att du får återkoppling.

Ditt klagomål kommer att behandlas av den som tog emot klagomålet och genom rektor eller styrelsemedlem tas upp på kommande styrelsemöte.

Du kan självklart lämna ditt klagomål anonymt men vi ser gärna att du lämnar namn och hur du vill bli kontaktad så att vi kan återkoppla direkt till dig. Enklast är att lämna ett anonymt klagomål direkt i förskolans brevlåda utanför Rävens lokal på Brunnsgränd 5.

Vad händer när jag lämnat ett klagomål?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till styrelsen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits. Om frågan inte redan är utredd så utreds frågan och åtgärder vidtas. Alla klagomål dokumenteras och tas upp i styrelseprotokollet. Ditt klagomål behandlas som en del i Den lille prinsens kvalitetsarbete.

Hur får jag veta vad som hänt med mitt klagomål?

Återkoppling på ditt klagomål kommer från pedagog, rektor eller styrelsen senast 10 dagar efter styrelsemötet. Om det krävs längre tid att utreda och åtgärda det du uppmärksammat kommer du att meddelas om detta.

Om du lämnat in ditt klagomål anonymt kommer du att få återkopplingen genom veckobrevet som mejlas ut till alla föräldrar i föräldrakooperativet.

Om du inte är nöjd med åtgärden?

Om du inte är nöjd med åtgärden och vi inte kan hitta andra vägar att lösa det klagomålet gäller har du möjlighet att kontakta utbildningsförvaltningen på Stockholm Stad.

Kontakt: tel 08-508 33 000, E-post: anmalan@stockholm.se

Blankett för anmälan finns på www.stockholm.se/forskola

Comments are closed.