Personalen

pratbubbla_personalen_den_lille_prinsen_

 

Barn är förunderliga, de har inte – ännu fått – fixerade bilder av världen och företeelser. Det tycker vi pedagoger är härligt! Vi i personalen arbetar på en underbar förskola med mycket värme, ödmjukhet och stimulans. Detta blir till i samspel med alla våra hjälpsamma föräldrar och fantastiskt härliga barn.

Stina har arbetat som rektor på förskolan sedan augusti 2022 och arbetar även som förskollärare och avdelningsansvarig på Räven. Innan har hon arbetat på kommunala förskolor i Stockholmsområdet och har avslutat det första året på rektorsutbildningen.

Carina har arbetat på Rosen (1-3 år) sedan hösten 2013 och är utbildad barnskötare. Hon har flera utbildningscertifikat inom Montessoripedagogiken och har även tagit en kurs på Axelsons; massage i förskolan. Carina har tidigare erfarenhet av att arbeta inom privat och föräldrakooperativ förskoleverksamhet.

Jennifer har varit anställd på Den lille prinsen sedan hösten 2010 och arbetar på Räven (3-6 år). Hon är utbildad barnskötare. Innan hon kom hit har Jennifer arbetat utomlands som barnflicka i flera år.

Magdalena har varit anställd på Den lille prinsen sedan februari 2008 och arbetar på Räven (3-6 år) Hon är utbildad barnskötare och konstutbildad med en Master i Fine Arts. Hon har tidigare erfarenhet från en föräldrakooperativ Montessoriförskola.

Charlotte har varit anställd på Den lille prinsen sedan augusti 2018 och är utbildad Montessoripedagog för de yngre åldrarna och arbetar på Rosen (1-3 år).  Innan hon kom till oss har hon arbetat både inom kommunal och privat regi i över 20 år på olika Montessoriförskolor i Stockholm.

Klara har arbetat på Rosen (1-3 år) sedan augusti 2021 och är avdelningsansvarig. Hon är utbildad förskollärare. Innan hon kom till oss arbetade hon som förskollärare i Sundbybergs stad och Nyköpings kommun. Klara har tidigare bland annat arbetat på särskola. Naturkunskap och skapande verksamhet tar en tydlig plats i hennes arbete med barnen.

Fawzia har arbetat på Den lille prinsen sedan augusti 2018 och arbetar i barngrupp som erfarenhetsbaserad barnskötare.

De stora förstår aldrig någonting av sig själva,

och det är tröttsamt för oss barn att ständigt och jämt

behöva förklara allting för dem

(Ur boken Lille prinsen)

Comments are closed.