Utflykt och Utelek

Vi har utelek varje dag. Vi åker till parker utanför Gamla Stan, exempelvis Humlan, Galärparken, Björkhagen eller Blecktornsparken. Då använder vi kollektivtrafiken som färdmedel. Där av tränar barnen från en tidig ålder på att vara lugna och trygga i trafiken. En dag i veckan åker den äldre avdelningen på en heldagsutflykt och besöker naturen, museer och lekparker i närområdet.

Rosen och Räven

Vi har två avdelningar: Rosen med 14 barn, ålder 1-3 år, med tre pedagoger samt Räven med 16 barn, ålder 3-6 år, med tre pedagoger. Vi arbetar aktivt med målen enligt förskolans läroplan: Språklig medvetenhet, vardagsmatematik, delaktighet och inflytande är viktiga delar i vårt dagliga arbete.

Kreativitet och Lärande

Vi erbjuder barnen möjligheten att utforska på ett sätt som utgår från barnets intresse, möjligheter och utveckling. Montessoripedagogiken tar tillvara barnens spontana lust att arbeta och låta deras eget intresse leda dem att söka kunskap.

Gemensamt ansvar

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen startades i januari 1994. Vi är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Förskolans styrelse som består av föräldrar har det övergripande ansvaret för ekonomiska och strategiska frågor. Förskolechefen har det pedagogiska verksamhetsansvaret.

Kulturhistoriska Gamla Stan

Vår förskola ligger i charmiga lokaler i Gamla Stans kulturhistoriska kvarter. Vi pedagoger på Den lille prinsen vill stödja varje barn att tro på sig själv, att bli goda vänner med varandra, att känna sig trygg och växa, och att kunna konsten att njuta av livet.

VÄLKOMMEN TILL MONTESSORIFÖRSKOLAN DEN LILLE PRINSEN!

 

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen startades i januari 1994 och ligger i charmiga lokaler i Gamla Stans kulturhistoriska kvarter. Vi är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening med en förskolechef som pedagogisk och verksamhetsansvarig. Det övergripande ansvaret för ekonomiska och strategiska frågor har förskolans styrelse som består av föräldrar. Här finns två avdelningar: Rosen med 14 barn, ålder 1-3 år, med tre pedagoger samt Räven med 16 barn, ålder 3-6 år, med tre pedagoger.

 

Föreningen verkar för en högkvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet med Montessoriinriktning. Verksamheten präglas av en pedagogik där omsorg och lärande bildar en helhet. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och portfolio som verktyg för att synliggöra lärandet. Förskolan arbetar aktivt med uppföljning och utvärdering som en del av kvalitetsarbetet.

 


Världen börjar med barnen - Maria Montessori
Ny sida 1