Räven 3-6 år

den_lille_prinsen_raven

Avdelningen Räven, 3-6 år

På Räven, vår avdelningen för barn mellan 3 och 6 år, sker lärandet på många olika sätt. Vi har ett grovschema för våra veckor som vi följer och så här kan en vanlig dag hos oss se ut:

En dag på Räven

För att alla barn ska få en bra start på dagen som känns lugn och välkomnande så uppmuntrar vi barnen att mellan 8 – 9 på morgonen arbeta med avslappnande och lugna material: lägga pussel, spela spel, pyssla, läsa böcker eller jobba med ett av våra många Montessorimaterial. Verksamheten drar igång klockan 09:00. Därför önskar vi att alla barn blir lämnade senast 09.00. Från klockan 9 fram till lunch har vi planerade aktiviteter, teman eller självständigt arbete.

Utevistelsen är en viktig del av vår verksamhet och sker dagligen antingen på förmiddagen eller eftermiddagen. Oftast är vi ute i helgrupp men ibland i mindre, uppdelade grupper. Då vi inte har någon egen gård så tar vi oss varje dag antingen till parker i närliggande stadsdelar med buss eller tunnelbana eller så leker vi i de parker som finns i Gamla Stan – Junotäppan och Börsparken.

Innan lunch och innan mellanmål sitter vi tillsammans i samling för samtal och diskussion, olika lekar och språkstimulerande övningar samt sång.

Efter lunch vilar alla till behaglig musik eller en saga. Vilostunden är en viktig tid på dagen där vi känner att barnen mår bra av reflektionstid och att få varva ner innan eftermiddagens verksamhet.

På eftermiddagarna både leker barnen och arbetar valfritt samt deltar i planerade pyssel, aktiviteter och teman.

På samma sätt som vi tar det lugnt på morgonen så strävar vi efter att sista timmen innan stängning är lugn och rofylld.

Återkommande aktiviteter varje vecka

  • Heldagsutflykt till park eller museum med matsäck förberedd av vår cateringfirma
  • Sångsamling tillsammans med den yngre avdelningen
  • Gymnastik, dans och rörelse i gymnastiksal
  • Kreativt skapande i vår ateljé
  • Visningssamling samt skolförberedande arbete för de äldsta barnen tillsammans med vår förskollärare

Andra återkommande aktiviteter under terminen är sång och musik med rörelse, teater- och museibesök.

Comments are closed.