Brukarenkät

Enkätundersökning_2015

Här finns länkar till brukarenkäten de senaste åren

Enkät 2016–>

Enkät 2015–>

Enkät 2014–>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.