Föräldrakooperativ

statypark

Föräldrakooperativ – föräldrasamverkan

På Montessoriförskolan Den lille prinsen är föräldrarna medlemmar i kooperativet. Personalen ansvarar för pedagogiken och den dagliga verksamheten.

Som medlem i föreningen förväntas varje familj delta i förskolans verksamhet och organisation. Det är viktigt för oss att ha en stark och engagerad föräldragrupp så att vår förskola är välfungerande på alla nivåer. Föräldrarnas insatser är mycket betydelsefulla och genom att aktivt delta i verksamheten ges även naturliga möjligheter till inblick i barnens förskoletid. Detta engagemang ligger idag till grund för att vår verksamhet ska kunna bedrivas med nuvarande höga kvalitet.

Som medlem i kooperativet förväntas du att aktivt delta på förskolans arbetsdagar, två gånger per år (fixarlördagen, sex timmar vardera gången, en vårdnadshavare per familj). Att vara jour vid personalfrånvaro, vilket oftast rör sig om begränsade insatser, en till två dagar per termin per familj. Varje vårdnadshavare deltar i en arbetsgrupp, t ex. vaktmästar-, festfixar-, data-, fixar-, inrednings- och inköpsgrupp eller valberedningen. En vårdnadshavare per familj deltar på årsmötet en gång per år (två-tre timmar långt) där styrelsen utses utifrån kompetens för de olika posterna. En vårdnadshavare per familj deltar på föräldramöten, en gång per läsår, detta möte är två timmar långt. Utifrån ett roterande schema tvättar varje familj max två tvättmaskiner per tillfälle. Tvätt äger rum tre gånger per läsår för varje barns familj och sker över en helg.

Vår styrelse består av sex ledamöter:
Louise Laster: ordförande
Hanna Lindstein: ekonomiansvarig
Daniella Al Kamil: sekreterare
Maria Vesterlund: arbetsgruppsansvarig
Anna Rystedt: köansvarig
Julia Helleday: personalansvarig

Comments are closed.