Personalen

pratbubbla_personalen_den_lille_prinsen_

 

Barn är förunderliga, de har inte – ännu fått – fixerade bilder av världen och företeelser. Det tycker vi pedagoger är härligt! Vi i personalen arbetar på en underbar förskola med mycket värme, ödmjukhet och stimulans. Detta blir till i samspel med alla våra hjälpsamma föräldrar och fantastiskt härliga barn.

Maria har arbetat som förskolechef på förskolan sedan hösten 2012 och arbetar även i barngrupp på båda avdelningarna. Innan har hon arbetat på kommunala förskolor inom Stockholms stad och tidigare som personalchef med bland annat en master i organisationspsykologi.

Pia har arbetat på Den lille prinsen sedan hösten 2010. Hon har varit på avdelningen Rosen fram till hösten 2017 och är nu avdelningen Räven (3-6 år). Hon blev klar med sin Montessorilärarexamen 2002 och har en barnskötarutbildning i botten. Pia har erfarenhet av att arbeta såväl inom kommunal, privat och föräldrakooperativ förskoleverksamhet.

Carina har arbetat på Rosen (1-3 år) sedan hösten 2013 och är utbildad barnskötare. Hon har flera utbildningscertifikat inom Montessoripedagogiken och har även tagit en kurs på Axelsons; massage i förskolan. Carina har tidigare erfarenhet av att arbeta inom privat och föräldrakooperativ förskoleverksamhet.

Jennifer har varit anställd sedan hösten 2010 och har arbetat på båda våra avdelningar. Hon är erfarenhetsbaserad barnskötare och arbetar nu på Räven (3-6 år). Innan hon kom hit har Jennifer arbetat utomlands som barnflicka i flera år.

Magdalena har varit anställd på Den lille prinsen sedan februari 2008. Hon har varit på avdelningen Räven fram till hösten 2017 och ger nu sin tid till båda avdelningarna. Hon är utbildad barnskötare och konstutbildad med en Master i Fine Arts. Hon har tidigare erfarenhet från en föräldrakooperativ Montessoriförskola.

Nina har varit anställd på Den lille prinsen sedan januari 2013 och är utbildad förskollärare. Hon har arbetat växelvis på Rosen (1-3 år) och Räven (3-6 år). Från och med hösten 2017 är hon avdelningsansvarig på Rosen. Innan hon kom till oss har hon bland annat haft eget företag inom klädbranschen i flera år.

Gabriela har arbetat på Räven (3-6 år) sedan januari 2016 och är avdelningsansvarig. Hon är utbildad förskollärare och Montessorilärare via Lärarhögskolan. Hon har varit Montessoriutbildad i 13 år. Gabriela har tidigare erfarenhet från andra föräldrakooperativ; en förskoleform som verkligen tilltalar henne för att alla tillsammans verkar för att barnen ska få den bästa förskolan.

Farida arbetar deltid och är köksansvarig.

De stora förstår aldrig någonting av sig själva,

och det är tröttsamt för oss barn att ständigt och jämt

behöva förklara allting för dem

(Ur boken Lille prinsen)

Comments are closed